Cíle MŠ

 

   Mateřská škola respektuje všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z RVP PV.  Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je uplatňován dle zásady, že pedagog má být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzet v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoli tím, kdo dítě „úkoluje“ a plnění těchto úkolů kontroluje. Pedagog umožňuje rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.  


 


 


 


 

 

 

29. 6. 2020 – 14. 8. 2020

provoz MŠ Předboj přerušen


 

 

 

 

..

Kontakt

MŠ Předboj Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441
Tel.: 774 934 143
E-mail: mspredboj@email.cz

Zřizovatel: Obec Předboj