Koncepce MŠ


   Koncepce naší mateřské školy vychází z faktu, že předškolní období je z hlediska každého dítěte mimořádné a neopakovatelné. Představuje etapu utváření budoucí osobnosti člověka ve smyslu rozvoje jeho psychických a fyzických předpokladů. Pro většinu dětí je mateřská škola prvním kontaktem s větší skupinou dětí a přechod do mateřské školy z domácího prostředí by měl být nenásilnou formou doplnění rodinné výchovy jako první stupeň celoživotního vzdělávacího procesu. Vzhledem k tomu, že pro dítě předškolního věku je velmi důležité, jak se v mateřské škole cítí, neboť pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je plnohodnotně nenahraditelná, jsou v mateřské škole samozřejmostí adaptační postupy s cílem postupného přivykání dětí na nové prostředí. Děti by měly být během dne v pohodě a cítit se bezpečně. Proto by se pro děti měl stát každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

29. 6. 2020 – 14. 8. 2020

provoz MŠ Předboj přerušen


 

 

 

 

..

Kontakt

MŠ Předboj Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441
Tel.: 774 934 143
E-mail: mspredboj@email.cz

Zřizovatel: Obec Předboj