Organizace dne

 

7:00 - 8:45


 

scházení dětí

individuální a skupinové hry

8:45 - 9:00

pohybová cvičení

základy jógy

tanec 

pohyb se sportovním náčiním

relaxační techniky aj. 

9:00 - 9:30
 

 

didaktické cílené činnosti dle ŠVP

soustředěná činnost ve skupinách
logopedická cvičení  

9:30 - 10:00
 

hygiena
 svačina

10:00 - 10:30

didaktické cílené činnosti dle ŠVP

10:30 - 12:30

pobyt venku

12:30 - 13:00

hygiena

oběd

13:00 -13:15
 

vyzvedávání dětí po obědě
  hygiena

příprava na odpočinek

13:15 - 14:30
   

odpočinek na lůžku dle individuálních potřeb dětí
   literární chvilky

    klidové hry u stolků 

14:30 - 15:00
 

hygiena

svačina

15:00 - 17:00
 

 


 

rozcházení dětí 
  odpolední volné i řízené činnosti

              pobyt na zahradě            

 


 

 

29. 6. 2020 – 14. 8. 2020

provoz MŠ Předboj přerušen


 

 

 

 

..

Kontakt

MŠ Předboj Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441
Tel.: 774 934 143
E-mail: mspredboj@email.cz

Zřizovatel: Obec Předboj