Školné a stravné ve školním roce 2019/2020

Školné     850 Kč

   Stravné    882 Kč  

Číslo účtu pro platbu školného i stravného: 107-728 080 277/0100

Částky pro školné a stravné se platí zvlášť, pod přiděleným variabilním symbolem.

 

Školné a stravné ve školním roce 2020/2021

Školné     850 Kč

   Stravné    882 Kč  

Číslo účtu pro platbu školného i stravného: 107-728 080 277/0100

Částky pro školné a stravné se platí zvlášť, pod přiděleným variabilním symbolem.

 

29. 6. 2020 – 14. 8. 2020

provoz MŠ Předboj přerušen


 

 

 

 

..

Kontakt

MŠ Předboj Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441
Tel.: 774 934 143
E-mail: mspredboj@email.cz

Zřizovatel: Obec Předboj