Logopedie - Hrajeme si se slovíčky

 

Kroužek vede paní ředitelka Kateřina, která je vystudovaným asistentem logopeda a je určen pro děti od 4 let.  

Úkolem kroužku je vést děti ke správnému bráničnímu dýchání, procvičování fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení celkového komunikačního systému, upevňování správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Kroužek logopedie zahrnuje především gymnastiku mluvidel - procvičování rtů, čelistních kloubů, lícních svalů a jazyka, dechová a hlasová cvičení, artikulační cvičení k hláskám, didaktické hry na rozvoj slovní zásoby, didaktické hry na rozvoj fonematického sluchu, didaktické hry pro posilování smyslu pro rytmus a rým, rozvíjení jemné rozlišovací schopnosti sluchu.

V případě, že za pololetí odpadne více jak jedna hodina kroužku z důvodu mimořádného uzavření školky v důsledku technických problémů neumožňujících výuku, nebo nemoci lektorky, budou další neuskutečněné hodiny nahrazeny .


Věk 4 - 7 let

Začátek kroužku dle rozvrhu v týdnu od 3.2.2020

 

 

29. 6. 2020 – 14. 8. 2020

provoz MŠ Předboj přerušen


 

 

 

 

..

Kontakt

MŠ Předboj Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441
Tel.: 774 934 143
E-mail: mspredboj@email.cz

Zřizovatel: Obec Předboj